PLESKOT Emil *2.2.1890

Jméno:Emil

Přijmení:PLESKOT

Datum narození:2.2.1890

Okres narození:Hradec Králové

Domovská obec:Březhrad Karlín

Domovský okres:Hradec Králové Praha

Datum zařazení do legií:15.6.1918

Jednotka v době zařazení:kornilův úderný pr.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:31.12.1919

Poslední útvar v legiích:kornilův úderný pr.

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.