PLESKOT František *2.2.1895

Jméno:František

Přijmení:PLESKOT

Datum narození:2.2.1895

Obec narození:Pardubice

Okres narození:Pardubice

Domovská obec:Pardubice, Vídeň

Domovský okres:Pardubice, Vídeň

Vzdělání:obchodní škola

Zaměstnání:obchodní příručí

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:98.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:98.p.pl.

Datum zájetí:29.10.1917

Hodnost v době zájetí:desátník

Datum podáni prihlášky do legií:17.3.1918

Misto podáni prihlášky do legií:Padula

Datum zařazení do legií:22.4.1918

Jednotka v době zařazení:34.p.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:28.6.1920

Poslední útvar v legiích:34.p,.pl.

Poslední hodnost v legiích:desátník

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře
HLOUŠEK, Ladislav, KUČEROVÁ, Linda, STEKLÝ, František, ŠRÁMEK, Pavel. Legionáři okresu Pardubice. Rodáci a občané 1914-1920. Pardubice: SOkA Pardubice, 2006.

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře