PLICHTA Jan *13.9.1891

Jméno:Jan

Přijmení:PLICHTA

Datum narození:13.9.1891

Obec narození:Praha

Okres narození:Praha

Domovská obec:Praha

Domovský okres:Praha

Vzdělání:reálka

Zaměstnání:sklepník

Vyznání:řím.kat.

Datum podáni prihlášky do legií:20.10.1917

Datum zařazení do legií:7.3.1918

Jednotka v době zařazení:21.stř.pl.

Hodnost v době zařazení:podporučík

Konec v legiích:2.10.1919

Poslední útvar v legiích:21.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích:poručík

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.