PLÍVA Josef *14.3.1882

Jméno:Josef

Přijmení:PLÍVA

Datum narození:14.3.1882

Obec narození:Vídeň

Okres narození:Vídeň

Datum zařazení do legií:17.6.1919

Jednotka v době zařazení:24.stř.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.