PLNÝ Václav *1894

Jméno:Václav

Přijmení:PLNÝ

Datum narození:1894

Obec narození:Slavíkov

Okres narození:Náchod

Domovská obec:Velké Poříčí

Domovský okres:Náchod

Datum zařazení do legií:23.11.1918

Jednotka v době zařazení:7.telegrafní rota

Hodnost v době zařazení:vojín

Poslední útvar v legiích:7.telegrafní rota

Poslední hodnost v legiích:desátník

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.