PLOC Filip *

Jméno:Filip

Přijmení:PLOC

Datum zařazení do legií:13.7.1917

Jednotka v době zařazení:5.stř.pl.

Hodnost v době zařazení:felčar

Zdroj informací: legionářský poslužný spis

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.