POKORNÝ František *26.6.1879

Jméno:František

Přijmení:POKORNÝ

Datum narození:26.6.1879

Obec narození:Horoměřice

Okres narození:Praha

Domovská obec:Praha

Domovský okres:Praha

Vzdělání:ob.

Zaměstnání:obchodník

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:102.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:102.p.pl.

Datum zájetí:16.9.1916

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum podáni prihlášky do legií:5.10.1917

Misto podáni prihlášky do legií:Padula

Datum zařazení do legií:11.5.1918

Jednotka v době zařazení:zdrav.odd. 7.div.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:8.3.1919

Poslední útvar v legiích:zdrav.odd.7.div.

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře
HRADILOVÁ, Marta, BERG, Jiří. Českoslovenští legionáři okresu Praha-západ 1914-1921. Praha: OkÚ Praha-západ, 2001.

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře