POKORNÝ Jan *22.6.1881

Jméno:Jan

Přijmení:POKORNÝ

Datum narození:22.6.1881

Obec narození:Luštěnice

Okres narození:Mladá Boleslav

Domovská obec:Luštěnice

Domovský okres:Mladá Boleslav

Vzdělání:mě.

Zaměstnání:krejčí

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:36.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:10.dom.p.pl.

Datum zájetí:21.3.1915

Hodnost v době zájetí:desátník

Datum podáni prihlášky do legií:17.5.1918

Misto podáni prihlášky do legií:Oremburk

Datum zařazení do legií:19.7.1918

Jednotka v době zařazení:stráž.rota MV

Hodnost v době zařazení:svobodník

Konec v legiích:15.11.1920

Poslední útvar v legiích:stráž.pr.

Poslední hodnost v legiích:svobodník

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.