POKORNÝ Jan *10.7.1886

Jméno:Jan

Přijmení:POKORNÝ

Datum narození:10.7.1886

Obec narození:Předletice

Okres narození:Brandýs nad Labem

Domovská obec:Předletice

Domovský okres:Brandýs nad Labem

Zaměstnání:řezník

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:28.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:28.p.pl.

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum zařazení do legií:23.7.1916

Jednotka v době zařazení:1.stř.pl.

Konec v legiích:7.9.1920

Poslední útvar v legiích:1.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích:četař

Zdroj informací: legionářský poslužný spis

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.