POKORNÝ Josef *9.6.1895

Jméno:Josef

Přijmení:POKORNÝ

Datum narození:9.6.1895

Obec narození:Rybitví

Okres narození:Pardubice

Domovská obec:Rybitví

Domovský okres:Pardubice

Vzdělání:ob.

Zaměstnání:rolník

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:98.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:98.p.pl.

Datum zájetí:28.2.1915

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum podáni prihlášky do legií:17.4.1918

Misto podáni prihlášky do legií:Foligno, Padula

Datum zařazení do legií:20.4.1918

Jednotka v době zařazení:31.p.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:31.10.1919

Poslední útvar v legiích:39.p.pl.

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře
HLOUŠEK, Ladislav, KUČEROVÁ, Linda, STEKLÝ, František, ŠRÁMEK, Pavel. Legionáři okresu Pardubice. Rodáci a občané 1914-1920. Pardubice: SOkA Pardubice, 2006.

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře