POLÁK Stanislav *1885

Jméno:Stanislav

Přijmení:POLÁK

Datum narození:1885

Zaměstnání:tkadlec

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:11.zem.p.pl.

Datum zařazení do legií:13.12.1914

Jednotka v době zařazení:Česká družina

Konec v legiích:1.2.1915

Poslední útvar v legiích:Česká družina

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.