SABO Michal *15.10.1900

Jméno:Michal

Přijmení:SABO

Datum narození:15.10.1900

Obec narození:Malé Zálužice

Okres narození:Michalovce

Domovská obec:Malé Zálužice

Domovský okres:Michalovce

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:?

Datum podáni prihlášky do legií:8.7.1919

Datum zařazení do legií:9.7.1919

Jednotka v době zařazení:24.stř.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:26.8.1919

Poslední útvar v legiích:24.1919

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.