SCHÜSSEL Alois *11.7.1891

Jméno:Alois

Přijmení:SCHÜSSEL

Datum narození:11.7.1891

Obec narození:Žižkov

Okres narození:Praha

Domovská obec:Smíchov

Domovský okres:Praha

Zaměstnání:zámečník

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:28.p.pl.

Datum zájetí:12.1914

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum podáni prihlášky do legií:27.5.1918

Datum zařazení do legií:9.6.1918

Jednotka v době zařazení:21.stř.pl.

Hodnost v době zařazení:desátník

Konec v legiích:23.10.1918

Poslední útvar v legiích:22.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích:desátník

Zdroj informací: osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.