VESELÝ Jan *8.10.1880

Jméno:Jan

Přijmení:VESELÝ

Datum narození:8.10.1880

Obec narození:Bratislava

Okres narození:Bratislava

Domovská obec:Bezinek

Domovský okres:Bratislava

Datum zařazení do legií:2.2.1920

Poslední útvar v legiích:inv.rota

Zdroj informací: legionářský poslužný spis

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.