VINTER Otto *10.3.1891

Jméno:Otto

Přijmení:VINTER

Datum narození:10.3.1891

Obec narození:Vídeň

Okres narození:Vídeň

Domovská obec:Karlín

Domovský okres:Praha

Vzdělání:reálka

Zaměstnání:účetní

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:28.p.pl.

Datum zájetí:11.10.1914

Hodnost v době zájetí:svobodník

Misto podáni prihlášky do legií:Kajnsk

Datum zařazení do legií:16.6.1918

Jednotka v době zařazení:3.stř.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:20.6.1920

Poslední útvar v legiích:zpravodajské odděl.

Poslední hodnost v legiích:svobodník

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.