VÍRA Josef *28.2.1889

Jméno:Josef

Přijmení:VÍRA

Datum narození:28.2.1889

Obec narození:Přerov

Okres narození:Přerov

Domovská obec:Přerov

Domovský okres:Přerov

Vzdělání:univerzita

Zaměstnání:profesor filozofie

Vyznání:pravosl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:54.p.pl.

Datum zájetí:21.2.1916

Hodnost v době zájetí:desátník

Datum zařazení do legií:25.6.1916

Jednotka v době zařazení:1.stř.pl.

Hodnost v době zařazení:praporčík

Konec v legiích:14.9.1920

Poslední útvar v legiích:Inf. a osv.odb.

Poslední hodnost v legiích:poručík

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.