VIRT Karel *6.4.1890

Jméno:Karel

Přijmení:VIRT

Datum narození:6.4.1890

Obec narození:Skvrňany

Okres narození:Plzeň

Domovská obec:Skvrňany

Domovský okres:Plzeň

Zaměstnání:číšník

Vyznání:pravosl., vystoupil

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:35.p.pl.

Datum zájetí:12.8.1916

Hodnost v době zájetí:desátník

Datum podáni prihlášky do legií:13.8.1916

Datum zařazení do legií:13.8.1916

Jednotka v době zařazení:3.stř.pl.

Hodnost v době zařazení:šikovatel

Konec v legiích:30.4.1920

Poslední útvar v legiích:3.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích:poručík

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.