VLK Karel *2.2.1886

Jméno:Karel

Přijmení:VLK

Datum narození:2.2.1886

Obec narození:Jičín

Okres narození:Jičín

Domovská obec:Jičín, Paříž

Domovský okres:Jičín, Paříž

Datum podáni prihlášky do legií:6.3.1918

Datum zařazení do legií:14.5.1918

Jednotka v době zařazení:21.p.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Poslední útvar v legiích:21.p.pl.

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.