VLK Karel *29.10.1894

Jméno:Karel

Přijmení:VLK

Datum narození:29.10.1894

Obec narození:Nové Benátky

Okres narození:Mladá Boleslav

Domovská obec:Nové Benátky

Domovský okres:Mladá Boleslav

Vzdělání:mě.

Zaměstnání:příručí

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:36.p.pl.

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum zařazení do legií:1.11.1916

Jednotka v době zařazení:1.zál.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:14.8.1920

Poslední útvar v legiích:1.tech.rota

Poslední hodnost v legiích:občan

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.