VLNAS Jaroslav *15.1.1888

Jméno:Jaroslav

Přijmení:VLNAS

Datum narození:15.1.1888

Obec narození:Praha

Okres narození:Praha

Domovská obec:Praha

Domovský okres:Praha

Vzdělání:mě.

Zaměstnání:holič

Vyznání:vystoupil z řím.kat., bez vyz.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:28.p.pl.

Datum zájetí:26.11.1914

Hodnost v době zájetí:svobodník

Datum zařazení do legií:27.9.1917

Jednotka v době zařazení:6.stř.pl.

Hodnost v době zařazení:svobodník

Konec v legiích:20.6.1920

Poslední útvar v legiích:6.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích:svobodník

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.