VLNAS Josef *31.5.1892

Jméno:Josef

Přijmení:VLNAS

Datum narození:31.5.1892

Obec narození:Bojov

Okres narození:Praha

Domovská obec:Bojov

Domovský okres:Praha

Vzdělání:mě.

Zaměstnání:rolník

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:22.leh.děl.pl.

Datum zájetí:13.9.1914

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum zařazení do legií:20.6.1918

Jednotka v době zařazení:11.stř.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:28.12.1919

Poslední útvar v legiích:11.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.