VOBORA Emil *13.7.1898

Jméno:Emil

Přijmení:VOBORA

Datum narození:13.7.1898

Obec narození:Knoviz

Okres narození:Slaný

Domovská obec:Knoviz

Domovský okres:Slaný

Vzdělání:mě.

Zaměstnání:holič

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:8.zem.p.pl.

Datum zájetí:2.11.1916

Misto zájetí:28.4.1916

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum zařazení do legií:22.11.1916

Jednotka v době zařazení:1.stř.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:8.6.1920

Poslední útvar v legiích:int.1.div.

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře
KRŮTA, Václav, CINGEROVÁ, Jana, HOROVÁ, Jitka, NOVÁKOVÁ, Monika, VEVERKOVÁ, Irena. Českoslovenští legionáři. Okres Kladno. Kladno: OkÚ, SOkA, 2002.

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře