VOIT Otto *15.1.1888

Jméno:Otto

Přijmení:VOIT

Datum narození:15.1.1888

Obec narození:Varnsdorf

Okres narození:Frýdlant; Varnsdorf

Domovská obec:Varnsdorf

Domovský okres:Varnsdorf

Zaměstnání:chemik

Datum zařazení do legií:27.8.1919

Jednotka v době zařazení:prac.druž.pos.Vladivostok

Poslední útvar v legiích:sborná rota

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.