VOJAN Karel *30.7.1887

Jméno:Karel

Přijmení:VOJAN

Datum narození:30.7.1887

Obec narození:Jičín

Okres narození:Jičín

Domovská obec:Jičín; Hradec Králové

Domovský okres:Jičín; Hradec Králové

Vzdělání:univerzita

Zaměstnání:gymanzijní suplent

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:3.pl.pev.děl.

Datum zájetí:22.3.1915

Hodnost v době zájetí:praporčík

Datum zařazení do legií:9.10.1917

Konec v legiích:17.2.1920

Poslední útvar v legiích:škola pro důstojníky

Poslední hodnost v legiích:poručík

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře
SEKANINA, František. Album representantů všech oborů veřejného života československého. Praha Umělecké nakl. Josef Zeibrdlich, 1927.

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře