VOJÍK Vincenc *27.3.1894

Jméno:Vincenc

Přijmení:VOJÍK

Datum narození:27.3.1894

Obec narození:Vojnice

Okres narození:Strakonice

Domovská obec:Vojnice

Domovský okres:Strakonice

Vzdělání:ob.

Zaměstnání:rolník

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:11.p.pl.

Datum zájetí:25.5.1917

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum zařazení do legií:29.11.1918

Jednotka v době zařazení:34.p.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Poslední útvar v legiích:34.p.pl.

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.