VOKÁLEK Jan *1.2.1883

Jméno:Jan

Přijmení:VOKÁLEK

Datum narození:1.2.1883

Obec narození:Kladno

Okres narození:Chrudim

Datum zařazení do legií:9.12.1918

Jednotka v době zařazení:7.zdrav.oddíl

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:18.8.1919

Poslední útvar v legiích:7.zdr.odd.

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.