VOKNER Josef *9.6.1894

Jméno:Josef

Přijmení:VOKNER

Datum narození:9.6.1894

Obec narození:Pňov

Okres narození:Poděbrady

Domovská obec:Pňov

Domovský okres:Poděbrady

Vzdělání:ob.

Zaměstnání:rolník

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:36.p.pl.

Datum zájetí:6.11.1915

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum zařazení do legií:24.4.1918

Jednotka v době zařazení:32.p.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:3.10.1921

Poslední útvar v legiích:32.p.pl.

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře
RUML, Vladimír. Čs. dobrovolníci na frontách 1. světové války v okrese Nymburk. Nymburk: Jednota ČsOL, 1999.

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře