VOLÁK Josef *13.11.1882

Jméno:Josef

Přijmení:VOLÁK

Datum narození:13.11.1882

Obec narození:Hvožďany

Okres narození:Blatná

Domovská obec:Příbram

Domovský okres:Příbram

Zaměstnání:zahradník

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:28.zem.p.pl.

Datum zájetí:16.8.1914

Hodnost v době zájetí:četař

Datum podáni prihlášky do legií:21.2.1918

Datum zařazení do legií:21.3.1918

Jednotka v době zařazení:22.p.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:13.5.1919

Poslední útvar v legiích:24.p.pl.

Poslední hodnost v legiích:četař

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře
VELFL, Josef. Legionáři z Příbramska. Příbram: SOkA Příbram, 2002.

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře