VOLÁK Josef *11.9.1888

Jméno:Josef

Přijmení:VOLÁK

Datum narození:11.9.1888

Obec narození:Brozany

Okres narození:Litoměřice

Datum zařazení do legií:29.7.1917

Poslední útvar v legiích:8.stř.pl.

Zdroj informací: legionářský poslužný spis

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.