VOLEK Jan *16.11.1874

Jméno:Jan

Přijmení:VOLEK

Datum narození:16.11.1874

Obec narození:Žádlovice

Okres narození:Zábřeh

Domovská obec:Ryšín, Pustověty

Domovský okres:Rakovník

Vzdělání:Ústav učitelský

Zaměstnání:učitel

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:88.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:88.p.pl.

Datum zájetí:7.9.1915

Misto zájetí:1915

Datum zařazení do legií:2.11.1917

Jednotka v době zařazení:5.stř.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:29.12.1919

Poslední útvar v legiích:5.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích:desátník

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře
KRŮTA, Václav, CINGEROVÁ, Jana, HOROVÁ, Jitka, NOVÁKOVÁ, Monika, VEVERKOVÁ, Irena. Českoslovenští legionáři. Okres Kladno. Kladno: OkÚ, SOkA, 2002.

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře