VORBS Josef *17.5.1895

Jméno:Josef

Přijmení:VORBS

Datum narození:17.5.1895

Obec narození:Kijev

Okres narození:Kijev

Domovská obec:Poděbrady

Domovský okres:Poděbrady

Vzdělání:gym.

Zaměstnání:účetní?

Vyznání:pravosl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:26.p.záp.bat.ruský

Datum zařazení do legií:19.11.1915

Jednotka v době zařazení:Česká družina

Konec v legiích:27.7.1917

Poslední útvar v legiích:2.stř.pl.

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.