VORTISCH Rudolf *31.1.1895

Jméno:Rudolf

Přijmení:VORTISCH

Datum narození:31.1.1895

Obec narození:Cvikov Zwikau

Okres narození:Jablonné Německé

Domovská obec:Deutsch Gabel

Domovský okres:Jablonné Německé

Zaměstnání:učitel

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:neuvedeno

Datum zařazení do legií:7.10.1919

Jednotka v době zařazení:tyl.int.

Poslední útvar v legiích:týl.int.

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.