VOSMÍK Jaroslav *16.7.1877

Jméno:Jaroslav

Přijmení:VOSMÍK

Datum narození:16.7.1877

Obec narození:Praha

Okres narození:Praha

Datum zařazení do legií:22.5.1918

Poslední útvar v legiích:štáb čsl.vojsk

Zdroj informací: legionářský poslužný spis

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.