VOSTÁREK Gustav *17.1.1879

Jméno:Gustav

Přijmení:VOSTÁREK

Datum narození:17.1.1879

Obec narození:Novoklasy

Okres narození:Dobřichovice

Datum zařazení do legií:7.10.1917

Poslední útvar v legiích:5.stř.pl.

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
HRADILOVÁ, Marta, BERG, Jiří. Českoslovenští legionáři okresu Praha-západ 1914-1921. Praha: OkÚ Praha-západ, 2001.

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.