VOTAVA Václav *1885

Jméno:Václav

Přijmení:VOTAVA

Datum narození:1885

Obec narození:Velký Špakov

Okres narození:Volyňská gub. Dubno

Domovská obec:Velký Špakov

Domovský okres:Volyňská gub. Dubno

Zaměstnání:řezník

Vyznání:pravosl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:524.rus.druž.

Datum zařazení do legií:2.2.1916

Jednotka v době zařazení:2.stř.pl.

Konec v legiích:21.2.1918

Poslední útvar v legiích:2.stř.pl.

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.