VOTOUPAL Josef *15.4.1891

Jméno:Josef

Přijmení:VOTOUPAL

Datum narození:15.4.1891

Obec narození:Jindřichov

Okres narození:Velké Meziříčí

Domovská obec:Jindřichov

Domovský okres:Velké Meziříčí

Vzdělání:mě.

Zaměstnání:obuvník

Vyznání:pravosl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:81.p.pl.

Datum zájetí:17.10.1916

Hodnost v době zájetí:četař

Misto podáni prihlášky do legií:Dárnica

Datum zařazení do legií:4.10.1916

Jednotka v době zařazení:2.stř.pl.

Konec v legiích:7.7.1917

Poslední útvar v legiích:2.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích:desátník

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře