VRZÁK Karel *9.11.1892

Jméno:Karel

Přijmení:VRZÁK

Datum narození:9.11.1892

Obec narození:Němčice

Okres narození:Čáslav

Domovská obec:Podivice

Domovský okres:Ledeč

Datum zařazení do legií:5.6.1917

Jednotka v době zařazení:1.stř.pl.

Poslední útvar v legiích:1.stř.pl.

Legionářska organizace:ČsOL - Tábor

Zdroj informací: legionářský poslužný spis

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře