VURM Josef *18.11.1897

Jméno:Josef

Přijmení:VURM

Datum narození:18.11.1897

Obec narození:Seč

Okres narození:Plzeň

Domovská obec:Seč

Domovský okres:Plzeň

Vzdělání:mě.2

Zaměstnání:tesař

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:35.p.pl.

Datum zájetí:24.5.1916

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum podáni prihlášky do legií:13.8.1916

Datum zařazení do legií:22.5.1917

Jednotka v době zařazení:2.stř.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:7.7.1917

Poslední útvar v legiích:2.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.