VYPLEL Rajmund *20.8.1894

Jméno:Rajmund

Přijmení:VYPLEL

Datum narození:20.8.1894

Obec narození:Vilémov

Okres narození:Litovel

Domovská obec:Dubčany Raková u Konice

Domovský okres:Litovel

Vzdělání:reálka

Zaměstnání:student

Vyznání:řím.kat.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:13.zem.p.pl.

Datum zájetí:20.12.1914

Hodnost v době zájetí:j. d.

Datum podáni prihlášky do legií:1.12.1916

Datum zařazení do legií:18.7.1917

Jednotka v době zařazení:2.leh.děl.pl.

Hodnost v době zařazení:praporčík

Konec v legiích:20.6.1920

Poslední útvar v legiích:2.leh.děl.pl.

Poslední hodnost v legiích:kapitán

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře
OTÁHAL, FIŠER. Nevydané paměti obce Luká

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře