WIRTH Arthur *19.5.1891

Jméno:Arthur

Přijmení:WIRTH

Datum narození:19.5.1891

Obec narození:Brno

Okres narození:Brno

Domovská obec:Brno

Domovský okres:Brno

Zaměstnání:úředník

Datum podáni prihlášky do legií:7.12.1919

Datum zařazení do legií:18.3.1920

Jednotka v době zařazení:event.důst.

Hodnost v době zařazení:občan

Konec v legiích:15.10.1920

Poslední útvar v legiích:likvidační komise Dálného východu

Poslední hodnost v legiích:občan

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.