WORM Rudolf *13.12.1886

Jméno:Rudolf

Přijmení:WORM

Datum narození:13.12.1886

Obec narození:Grotau

Okres narození:Liberec

Domovská obec:Grotau

Domovský okres:Liberec

Zaměstnání:soukromý úředník

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:neuvedeno

Misto podáni prihlášky do legií:neuvedeno

Datum zařazení do legií:13.12.1919

Jednotka v době zařazení:Vladivost.pos.

Hodnost v době zařazení:občan

Poslední útvar v legiích:posádka Vladivostok

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.