ZABALJAC Gavro *

Jméno:Gavro

Přijmení:ZABALJAC

Obec narození:Pivnice

Okres narození:Srbsko Chodžak

Zaměstnání:rolník

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:6.p.pl.

Datum zařazení do legií:22.7.1918

Jednotka v době zařazení:4.stř.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:8.9.1918

Poslední útvar v legiích:4.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře
ČÍŽEK, Petr, HUDÁK, Lukáš, CHARFREITAG, Jiří, et al. Památník padlých legionářů 4. čs. střeleckého pluku v Hradci Králové: obnova památníku a historie pluku. Praha: ČsOL, 2018.

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře