ZÁBRANSKÝ Josef *1892

Jméno:Josef

Přijmení:ZÁBRANSKÝ

Datum narození:1892

Domovská obec:Veselí nad Moravou

Domovský okres:Uherské Hradiště

Vzdělání:mě.

Zaměstnání:zámečník

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:jízdní

Datum zájetí:26.10.1918

Misto zájetí:1913

Hodnost v době zájetí:desátník

Datum zařazení do legií:32.11.1918

Jednotka v době zařazení:6.telegr.rota

Hodnost v době zařazení:desátník

Poslední útvar v legiích:31.p.pl.

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.