IDET 2013, den druhý: Zájem o expozici ČsOL předčil všechna očekávání!

Expozice ČsOL na Mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET v Brně se ve čtvrtek 23. května, tedy v druhý den jeho konání, těšila mimořádnému zájmu návštěvníků.

Vše začalo již během dopoledne, kdy prezentační stan expozice ČsOL nabídl zájemcům o historii několik zajímavých besed. První z nich se týkala úlohy čs. legionářů při výstavbě regulérní armády Československé republiky v letech 1920-1938 a v odboji v období let 1938-1945 a vedl ji historik Eduard Stehlík. Poté následovala přednáška o válečných hrobech a jejich evidenci na území Ruska a dalších zemí. Jejími aktéry byli pracovník Vojenského historického ústavu Tomáš Jakl, diplomat, politika a publicista Václav Bartuška a Pavel Filípek, který má na Ministerstvu obrany ČR na starost péči o válečné hroby. Jejich výklad na neobvyklé téma byl často provázen osobními zážitky a všichni tři pak odpovídali na nesčetné dotazy přítomných. Totéž se plně týkalo i třetí zajímavé dopolední akce, kterou bylo promítání dokumentárního filmu „Štefánik – příběh hrdiny“. Jeho autorem je bývalý ministr obrany Slovenské republiky, nyní historik Pavel Kanis. Film se věnuje především okolnostem tragické smrti M. R. Štefánika, kdy jeho tvůrce dospívá k jednoznačnému závěru: „Milan Rastislav Štefánik zahynul při letecké katastrofě…“

Na volné ploše brněnského výstaviště se však nebývalému zájmu těšila především replika několika vagónů legionářského vlaku a také ukázka výzbroje a výstroje čs. legionářů v dobovém táboře. Počet návštěvníků vagonů legiovlaku jsem původně odhadoval na stovky, ale Jiří Filip, který po celý den nabízel návštěvníkům odborný výklad ve vagonu polní pošty, mě odpoledne vyvedl z omylu: „Tipoval bych to na tisíc a víc. Jen za první hodinu po otevření expozice sem přišlo víc lidí než za celý první den.“ Jeho slova o minimálně tisícovce návštěvníků, kteří si zatím přišli prohlédnout repliku legiovlaku, mi potvrdil i Milan Žuffa-Kunčo, jenž má na starost prezentaci zdravotnického vagonu.

Právě zde jsem se stal svědkem typické situace. Starší muž se tu pokoušel něco vypátrat o Janu Zvěřinovi, čs. legionáři ze šestého hanáckého pluku. Podle databáze legionářů byl jeho příbuzný zraněn někde u Petropavlovska a má zde být i pochován. „Nenašla by se někde kniha příjmu zraněných? Tam by se o něm možná dalo něco zjistit. A není třeba v Petropavlovsku nějaký hřbitov nebo pomník našich legionářů?“ ptá se dotyčný. Milan Žuffa-Kunčo odpovědi nezná, ale údaje o čs. legionáři Janu Zvěřinovi si okamžitě zapisuje se slibem, že určitě něco vypátrá a dá potomkům vědět… Podobných okamžiků bylo mnoho. Třeba pan Gustav Fifka přinesl do stanu návštěv objemnou, ručně psanou kroniku, kterou sepsal v roce 1922 po návratu z Ruska otec jeho tchýně, čs. legionář. Třeba by ji šlo nyní vydat knižně, obrací se na místopředsedu ČsOL Jindřicha Sittu…

Druhý den účasti ČsOL na veletrhu IDET se však nesl ve slavnostním duchu. V hlavním stanu expozice ČsOL se totiž pro pozvané hosty uskutečnila prezentace činnosti Československé obce legionářské a zejména pak projektu Legie 100 spojená s pohoštěním. Jejím vyvrcholením bylo předání replik historických praporů čs. legií, na jejichž výrobu významně přispělo město Brno. Prvnímu místopředsedovi ČsOL br. Jindřichu Sittovi předal prapor 43. pěšího pluku, který za první republiky sídlil v Brně Židenicích, syn tehdejšího velitele pluku Bohuslav Páral a repliku historického praporu 10. střeleckého pluku čs. legií na Rusi vnučka čs. legionáře generála Antonína Číly Ivana Čílová. Oba prapory budou nyní svěřeny jednotám ČsOL v Brně 1 a v Hodoníně. Jindřich Sitta v této souvislosti vyslovil přání, aby tato brněnská iniciativa byla podnětem i pro další města České republiky, jež jsou spojena s čs. legionáři a jejich posádkami. Mohly by tak vzniknout další repliky historických praporů a jistě by bylo krásné, kdyby se pak objevily například na přehlídce konané při příležitosti oslav 100. výročí vzniku československé republiky…

Samotný závěr dne patřil slavnostnímu koncertu konanému v rámci projektu Růže pro válečné veterány. Vojenský umělecký soubor Ondráš se na něm představil s programem „Z každého rožku trošku“ a jako obvykle za svůj skvělý výkon sklidil bouřlivý potlesk a také upřímné poděkování z úst Jindřicha Sitty.

Text a foto: Ladislav Lenk

IDET 2013, den ...
IDET 2013, den druhý: Zájem o expozici ČsOL předčil všechna očekávání!
IDET 2013, den ...
IDET 2013, den druhý: Zájem o expozici ČsOL předčil všechna očekávání!
IDET 2013, den ...
IDET 2013, den druhý: Zájem o expozici ČsOL předčil všechna očekávání!
IDET 2013, den ...
IDET 2013, den druhý: Zájem o expozici ČsOL předčil všechna očekávání!
IDET 2013, den ...
IDET 2013, den druhý: Zájem o expozici ČsOL předčil všechna očekávání!
IDET 2013, den ...
IDET 2013, den druhý: Zájem o expozici ČsOL předčil všechna očekávání!
IDET 2013, den ...
IDET 2013, den druhý: Zájem o expozici ČsOL předčil všechna očekávání!
IDET 2013, den ...
IDET 2013, den druhý: Zájem o expozici ČsOL předčil všechna očekávání!
IDET 2013, den ...
IDET 2013, den druhý: Zájem o expozici ČsOL předčil všechna očekávání!
IDET 2013, den ...
IDET 2013, den druhý: Zájem o expozici ČsOL předčil všechna očekávání!
IDET 2013, den ...
IDET 2013, den druhý: Zájem o expozici ČsOL předčil všechna očekávání!
IDET 2013, den ...
IDET 2013, den druhý: Zájem o expozici ČsOL předčil všechna očekávání!
IDET 2013, den ...
IDET 2013, den druhý: Zájem o expozici ČsOL předčil všechna očekávání!
IDET 2013, den ...
IDET 2013, den druhý: Zájem o expozici ČsOL předčil všechna očekávání!
IDET 2013, den ...
IDET 2013, den druhý: Zájem o expozici ČsOL předčil všechna očekávání!
IDET 2013, den ...
IDET 2013, den druhý: Zájem o expozici ČsOL předčil všechna očekávání!