Prohlášení ČsOL k vedení kampaně proti místopředsedovi Mirkovičovi

Za několik týdnů uplyne rok od doby, kdy naše řady opustili lidé, kteří se závažně provinili proti stanovám našeho spolku. Jednalo se o Ing. Kulíška, který při jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL po předložení podkladů, které jasně dokládaly jeho porušování stanov, ihned rezignoval na svou funkci v Ústřední revizní komisi ČsOL a na své členství v obci. Obdobně i Ing. Syrový, aby předešel projednávání svého chování na zasedání Republikového výboru ČsOL, raději sám vystoupil z ČsOL, přičemž ale uvedl falešnou záminku, že náš místopředseda Tichomir Mirkovič byl fašista a vedení ČsOL se to snaží krýt. O týden později pak svou rezignaci začal tímto zástupným argumentem zdůvodňovat i Ing. Kulíšek a současně společně zahájili pomlouvačnou a nepravdivou kampaň proti válečnému veteránovi Tichomirovi Mirkovičovi. 

Pokračovat ve čtení

Tiskové stanovisko ČsOL ze dne 16. 2. 2021

Reakce na článek "Spor o unikátní legionářský vlak může vést až k jeho zániku, obávají se historici" (Aktuálně.cz, 16. 2. 2021). Československá obec legionářská s ohledem na probíhající jednání s Ministerstvem obrany ČR nebude do projednání pokračování projektu Legiovlak poskytovat k tématu financování projektu Legiovlak a zmíněnému článku žádné komentáře. Věcně je však třeba ohradit se vůči dvěma nepravdivým tvrzením, která v článku padla. 

Pokračovat ve čtení

Tiskové stanovisko ČsOL ze dne 29. 8. 2020

Dne 29. 8. 2020 zasedal nejvyšší orgán Československé obce legionářské – Republikový výbor ČsOL, který je složen z Předsednictva RV ČsOL, ze zvolených zástupců jednotlivých jednot a dalších členů ČsOL. Republikový výbor ČsOL vzal na vědomí informaci br. armádního generála v. v. Emila Bočka o rezignaci na funkci místopředsedy ČsOL a člena výboru Jednoty ČsOL Praha 2 a v rámci svého jednání br. Bočkovi vyslovil poděkování za jeho dosavadní činnost pro ČsOL.

Pokračovat ve čtení

Tiskové stanovisko ČsOL ze dne 26. 8. 2020

Vážené sestry, vážení bratři, 

v médiích se začala objevovat prohlášení bývalých členů ČsOL, kteří se snaží využít br. armádního generála Emila Bočka k poškození obrazu Československé obce legionářské. Na některá z nich jsme již přímo reagovali, nicméně ČsOL ctí demokratické zásady, na nichž je postavena, a s ohledem na to, že v sobotu 29. 8. 2020 proběhne zasedání našeho nejvyššího orgánu - Republikového výboru ČsOL, všechny palčivé záležitosti, na které mimo jiné reagují média, budou projednány v rámci jeho zasedání a Republikový výbor ČsOL tak bude moci v této věci zaujmout své stanovisko a určit další postup. 

Pokračovat ve čtení

Tiskové stanovisko ČsOL ze dne 12. 2. 2014

Tiskové stanovisko ČsOL k informacím v reportáži České televize, odvysílané v neděli 9. února 2014 ve zpravodajském pořadu Události. 

Československá obec legionářská se ohrazuje proti informacím, které padly v reportáži pořadu Události a uvádí k nim následující:

Pokračovat ve čtení

Oficiální vyjádření k pozastavení projektu Krev legionáře

Vážení potomci československých legionářů, vážení příznivci československých legií,

Dovolte nám, abychom se Vám tímto co nejsrdečněji omluvili, za dočasné pozastavení Projektu krev legionáře. Tato skutečnost nás opravdu velice mrzí a to i s ohledem na stoupající zájem o celý projekt a registraci několika stovek potomků po legionářích.

Pokračovat ve čtení

Informace o vzniku památníku armádního generála Josefa Šnejdárka a událostech, které následovaly

Českého hrdinu mají Poláci za zločince. Jeho pomník rozbouřil Těšínsko. Už několik týdnů vře spor o pomník legionářského generála Josefa Šnejdárka, který legionáři odhalil k výročí vzniku Československa na vrchu Polední u Bystřice. Na pomníku dokonce nedávno přibyl hákový kříž. Přesně takto 20. prosince 2012 informoval zpravodajský portál iDNES o událostech na severu Moravy. Oč jde? Dovolte několik zásadních informací.

Pokračovat ve čtení