• Domů
  • Registrace na sjezd ČsOL

Přihlášení členů ČsOL k účasti na VI. manifestačním sjezdu ČsOL

Prosíme všechny členy Československé obce legionářské, kteří mají zájem se zúčastnit VI. manifestačního sjezdu ČsOL, aby dali svůj zájem vědět prostřednictvím tohoto online formuláře.

Díky tomu budeme moci připravit dostatečné zázemí, kapacity pro občerstvení atp.

 

ODKAZ

 

ČsOL 100 let logo pro hlavičku RGB

 

Program pro registrované účastníky

Sobota 4. 9. 2021

9:00-9:30 hod. – Příchod účastníků Manifestačního průvodu na Václavské náměstí, kontrola potřebných potvrzení v souvislosti s protiepidemickými opatřeními

9:30 hod. – Začátek organizace průvodu, předání vlajek jednot, příprava na slavnostní zahájení

10:00 hod. – Slavnostní zahájení, projevy čestných hostů u sochy sv. Václava

10:20 hod. – Finální seřazení průvodu

10:30 hod. – Zahájení slavnostního průvodu ve směru Na Příkopě – Hybernská

11:00 hod. – Příchod na konec ulice Hybernská, přeskupení průvodu

11:15 hod. – Odjezd autobusů s méně pohyblivými účastníky na Vítkov a současně odchod čela průvodu pěšky přes ulice Seifertova – Příběnická – vrch Vítkov

12:00 hod. – Slavnostní nástup na Čestném dvoře NP Vítkov, pietní akt, proslovy čestných hostů

12:30 hod. – Ukončení slavnostního nástupu

12:30-13:00 hod. – Koncert Ústřední hudby AČR na Čestném dvoře NP Vítkov

13:00-14: 00 hod. – Oběd pro registrované účastníky průvodu v prostoru parkoviště

14:00-15:00 hod. – Setkání válečných veteránů z misí po roce 1989 s veřejností
ve Slavnostní síni NP Vítkov

15:00 – 16:00 hod. – Blok přednášek a setkání veřejnosti s potomky po účastnících zahraničního odboje na západě a v RAF v letech 1939-1945 ve Slavnostní síni NP Vítkov

16:00 – 17:00 hod. – Blok přednášek a setkání veřejnosti s potomky po účastnících zahraničního odboje na východě v letech 1939-1945 ve Slavnostní síni NP Vítkov

17:00 – 18:00 hod. – Blok přednášek a setkání veřejnosti s potomky legionářů z let
1914-1920 ve Slavnostní síni NP Vítkov

14:00 – 18:00 hod.

Ukázky dobových táborů a výzbroje Československých vojáků z let 1914 – 1945
a statická ukázka výzbroje a výstroje AČR.

Výstava historické techniky z první a druhé světové války
a techniky Armády České republiky

Dynamické ukázky pro veřejnost a soutěže pro děti v prostoru parku Vítkov

Prezentace VŠMT včetně ukázky výcviku MUSADO

Vstup do vnitřních prostor NP Vítkov je podmíněn doložením potvrzení o dokončeném očkování, platným negativní testem nebo potvrzení o přítomnosti protilátek.