11 listopad

První ročník soutěže pro mládež v recitaci a přednesu pod názvem „Ležácké veršování“.

Datum a čas11.11.2014 09:00 - 15:00

Ležácké veršování

 

Památník Lidice, spolu s NKP Ležáky připravil první ročník soutěže pro mládež v recitaci

a přednesu pod názvem „Ležácké veršování“.

 

Soutěžní přehlídka proběhne 11. listopadu 2014 od 9:00 do 15 hodin v muzeu NKP Ležáky a je určena pro recitátory a recitační skupiny do 15 let. Soutěž probíhá ve třech kategoriích:

– 1. stupeň ZŠ

– 2. stupeň ZŠ

– recitační skupiny.

Na každého soutěžícího čeká pamětní list a výherci se mohou těšit na věcné ceny. Záštitu nad Ležáckým veršováním převzal náš přední herec Josef Somr.

Při příležitosti Dne válečných veteránů se NKP Ležáky tak poprvé otevře mladým recitátorům, kteří budou moci vystoupit na celostátní recitační přehlídce před vskutku hvězdnou porotou: Mášou Málkovou, Josefem Somrem a Alfrédem Strejčkem.

Cílem je setkání v přátelské atmosféře, poznání práce ostatních a připomenutí si historických souvislostí spojených s místem konání. Program je doplněn o tvořivé dramatické dílny pod vedením zkušených a kvalifikovaných lektorů – herců a umělců, rozborem jednotlivých přednesů odbornými porotci a profesionálním recitačním vystoupením Máši Málkové, Josefa Somra a Alfréda Strejčka.

Přítomni budou i pamětnice ležácké tragédie a účastník Svobodovy armády pplk. Josef Holec, 96 letý hrdina bojů na Dukle.

 

Plakát