První odboj

Transporty z Ruska

21. prosince 2020 První odboj

Poprvé se o transportech československých dobrovolníků z Ruska do Francie začalo mluvit v souvislosti s jednáním dvou místopředsedů Československé národní rady v druhé polovině roku 1916 v Rusku.

Nedopluli. Zemřelí na cestě mezi Vladivostokem a Československem

17. prosince 2020 První odboj

Ne pro všechny československé legionáře přepravované na palubách několika lodí z ruského Vladivostoku do nově vybudovaného Československa skončila cesta šťastně. I během daleké cesty, v relativním bezpečí, jich z nejrůznějších příčin nemálo zemřelo. V&n...

Vlastimil Amort a prapor České družiny

19. prosince 2019 První odboj

Před 105 lety proběhla na Sofijském náměstí v Kyjevě slavností přísaha České družiny složené z dobrovolníků, kteří se rozhodli bojovat v řadách ruské carské armády proti Rakousko-Uhersku. V jejich řadách bylo také mnoho známých umělců. Mezi ně pat...

K 100. výročiu tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika

14. října 2019 První odboj

"Letadlo kleslo k rozvoněné zemi, kde v květech z ocele pták dokonal. Nesmírný děs proletěl srdci všemi. Svobodnou vlastí kráčel prvý velký Žal." Z básne Quida M. Vyskočila Ikarův pád.

Jekatěrinburg

11. října 2019 První odboj

Město Jekatěrinburg se rozkládá se na severovýchodním podhůří Uralu na březích řeky Iseť. Díky obrovskému nerostnému bohatství v jeho okolí a své strategické poloze na dopravní spojnici Evropy s Asií je nazýváno "třetím hlavním městem Ruska." 

Rudolf Jan Petr, italský legionář

13. srpna 2019 První odboj

Během 1. světové války bojovali českoslovenští legionáři proti svým odvěkým nepřátelům – Německu, Rakousku a Maďarsku nejen na východní a západní frontě, ale i v italských Alpách. Kromě klasických frontových a průzkumných bojů zde naši předci uskutečnili několik d...

Československá správa na Slovensku

24. června 2019 První odboj

Takřka ve stejnou dobu, kdy Matúš Dula svolával dne 24. října shromáždění do Martina, rozhodl se Vavro Šrobár pro cestu do Prahy. V druhé polovině října se mu podařilo vyjednat si krátkodobý odjezd z internace v Ceglédu do Rožumberku, ovšem s tím, že zde b...

Martinská deklarace

24. června 2019 První odboj

Situace na Slovensku v průběhu první světové války byla v mnoha ohledech složitější než v Českých zemích, nejinak tomu bylo v posledním válečném roce 1918. Jak na Slovensku, tak mezi českými představiteli rostla kritika vůči slovenské inteligenci, která v...

Podplukovník Jiří Alois Jelínek

14. června 2019 První odboj

Narodil se 12. prosince 1887 v obci Lochovice v údolí řeky Litavky nedaleko Hořovic. Jeho otec Jaromír zde působil jako ředitel přádelny, která rodině patřila, matkou byla Helen Wischinová, dcera majitele domu na Smíchově. Rodina měla i další aktivity, vlastnila např. ob...

Přes překážky ke hvězdám – 100 let britského Královského letectva a první čs. stopa

25. března 2019 První odboj

Prvního dubna roku 2018 oslavilo století existence britské Royal Air Force (RAF), první samostatné letectvo na světě. Vzniklo sloučením Královského leteckého sboru (RFC - Royal Flying Corps) Britské armády a Královské námořní letecké služby (RNAS - Royal Naval Air Service) Král...

Těšínsko 1919

23. ledna 2019 První odboj

Spor o Těšínsko V 11 hodin dne 11. listopadu 1918 dozněly výstřely do té doby největšího a nekrvavějšího válečného konfliktu v dějinách. Ten účastníkům na obou stranách přinesl obrovské utrpení a zkázu. Řadě podrobených evropských národů však poskytl šanci získat ...

Boje u Terronu a Vouziers

07. ledna 2019 První odboj

V létě 1918 prodělala čs. brigáda bojový křest v Alsasku a v září 1918 se přesunula do Champagne, kde se měla zapojit do chystané ofenzívy v okolí Remeše. Zde se stala součástí IV. armády gen. Gourauda, která po namáhavém pochodu dosáhla 12. října břehy...

Boje na Doss Altu

07. ledna 2019 První odboj

Dne 21. dubna 1918 povolila Itálie vznik samostatného čs. armády na svém území a okamžitě začalo její budování. Dne 24. září 1918 došlo ke slavnostní přísaze v Římě a předání bojového praporu. Ve stejné době již Čechoslováci čelili rakousko-uherské ofenzívě n...