Z historie

Válečný hrdina Rudolf Poledník z Třince se narodil před 110 lety

02. února 2023 Aktuálně, Druhý odboj

Jeden z málo známých třineckých hrdinů, Rudolf Poledník, se narodil 2. února 1913 v Třinci, kde vychodil českou obecnou i měšťanskou školu a vyučil se u svého otce řezníkem a uzenářem. Aktivně byl zapojen do činnosti Československé obce sokolské. V červenci 1939 odešel z T...

Škpt. i. m. Josef Strankmüller

11. srpna 2022 Druhý odboj

Před 80 lety přišel během náročného výcviku ve Skotsku o život jeden z frekventantů kurzu útočného boje, který se měl stát budoucím agentem-parašutistou určeným k plnění zvláštních úkolů v okupované vlasti. Byl jím třicetiletý nadporučík Josef Strankmüller. 

Alois Vašátko a jeho poslední let

23. června 2022 Druhý odboj

Dnes - 23. června 2022 - je to právě 80 let, když během bojového letu nad Lamanšským průlivem ztratilo československé letectvo jednoho ze svých nejúspěšnějších stíhacích pilotů a legendárního velitele Aloise Vašátka. 

Brigádní generál in memoriam Josef Pták (1894-1945)

11. ledna 2022 Druhý odboj

Josef Pták se narodil 7. srpna roku 1894 v Lubech u Klatov. Vyrůstal v selské rodině, vystudoval klatovské reálné gymnázium a ještě před narukováním do armády stihl čtyři semestry na Karlo-Ferdinandově univerzitě. 

Příběh Wellingtonu T2990 se uzavírá

04. ledna 2022 Druhý odboj

Večer 22. června 1941 poslalo britské Královské letectvo (RAF) opět své bombardéry nad německé přístavy - 27 strojů útočilo na Wilhelmshaven a 70 na Brémy. Tento cíl byl přidělen i devíti letounům Vickers Wellington československé 311. bombardovací perutě. Dva stroje ale Br...

Občan světa – Franta Bělský

04. ledna 2022 Různé

Když půl století po odhalení otevřeli v americkém Fultonu sochu Winstona Churchilla, nalezli v ní vzkaz od jejího autora: "Jsem Franta Bělský, sochař, narozením Čech, adoptovaný Británií a aspirující na to stát se občanem světa." Br. Bělský by v roce 2021 oslavil 100...

První manifestace

30. listopadu 2021 Různé

Československá obec legionářská má za sebou VI. manifestační sněm, který se již vepsal do její staleté historie. Vyvrcholením oslav jubilea byly akce pro širokou veřejnost, jež připadly na sobotu 4. září 2021. Datum však nebylo zvoleno náhodně. Vzhledem k pokračující ...

Podplukovník MUDr. Ludvík Klega (1888-1933)

15. září 2021 Různé

Svůj život zasvětil pomoci druhým. Léčil Srby a Černohorce v Balkánských válkách, jako šéflékař úderného praporu československých legií na Rusi zachraňoval bratry raněné v krutých bojích s bolševiky. Na rodném Ostravsku pak dopomohl svou usilovnou organizač...

Legionář a odbojář v taláru František Procházka

15. září 2021 Druhý odboj

V letošním roce si připomínáme padesáté výročí od úmrtí faráře Církve československé husitské Františka Procházky. Patřil mezi 130 duchovních této církve, kteří se různými formami zapojili do protinacistického odboje. Osm z nich za svůj vzdor vůči absolutní...

Nasazení Čechoslováků v operaci Pouštní bouře

21. dubna 2021 Různé

Ultimátum Rady bezpečnosti OSN v polovině ledna 1991 vypršelo a přítomnost spojenců v Perském zálivu vstoupila do své horké fáze. Ve tři hodiny ráno 17. ledna vyslali americké bombardéry F-117A Nighthawk laserem naváděné bomby na telekomunikační centrum v hlavním...

Příběh podzimně jarní

26. března 2021 Druhý odboj

Dne 2. října 1944 kolem čtvrté hodiny odpoledne vstoupili do skromného venkovského hostince v Hřišti u Přibyslavi dva muži. Venku bylo psí počasí, celý den pršelo a byla zima. 

Josef Patejdl, první předseda ČsOL

18. ledna 2021 Různé

První předseda Československé obce legionářské Josef Patejdl se narodil 30. prosince 1878 v Hromnici u Plzně. Po absolvování práv na Univerzitě Karlově v Praze v roce 1908 působil v Plzni, kde si roku 1913 otevřel advokátní kancelář. Do první světové války odešel s rakousko-u...

Počátky Československé obce legionářské

15. ledna 2021 Různé

"Pane presidente! První všelegionářský sjezd, který staví základy k jednotné legionářské organizaci, posílá Vám svůj pozdrav. Pro nás legionáře nemůže býti jiného programu, než idee, které Vaše životní moudrost dala naší zahraniční revoluci. Těmto zásadám zůs...