Z historie

Oldřich Doležal a potopení lodi Alsterufer

19. prosince 2023 Druhý odboj, Z historie

V závěru roku uplynulo 80 let od největšího úspěchu našich letců za druhé světové války – potopení tzv. lamače blokády, německé rychlé obchodní lodi Alsterufer. Úspěch si připsala osádka vedená kapitánem Oldřichem Doležalem. Shodou okolností letos uplyne 40 let od ...

Jindřich Varhaník – velitel obrany kaverny

20. září 2023 První odboj

Boje na italské frontě stále stojí ve stínu bojů legionářů v Rusku a ve Francii. Nejznámější je bitva 21. září 1918 na Doss Altu, kde se legionáři bránili rakouské přesile. Tragický osud velitele postavení „Roncola“ por. Oldřicha Trojánka je znám. Do zapomnění...

„Pro Ušakova! Půjdeme pro bratra plukovníka Ušakova!“ – 105 let od smrti Borise F. Ušakova

18. srpna 2023 První odboj

Den po vítězství československých legionářů v boji na jezeře Bajkal upadl 17. srpna 1918 do bolševického zajetí podplukovník Boris Ušakov, oblíbený ruský důstojník československého vojska na Rusi. Od bestiální vraždy této významné postavy nejslavnějšího bojového vystou...

Vladivostocká skupina

30. června 2023 První odboj

105. výročí vypuknutí bojů s bolševiky Dne 3. března 1918 byl podepsán Brestlitevský mír mezi Centrálními mocnostmi a bolševiky. Ti se tak mimo jiné vzdali vlády nad Ukrajinou, čímž se do smrtelného nebezpečí dostali vojáci Československého armádního sboru. Ten totiž proch...

Škpt. i. m. Josef Strankmüller

11. srpna 2022 Druhý odboj

Před 80 lety přišel během náročného výcviku ve Skotsku o život jeden z frekventantů kurzu útočného boje, který se měl stát budoucím agentem-parašutistou určeným k plnění zvláštních úkolů v okupované vlasti. Byl jím třicetiletý nadporučík Josef Strankmüller. 

Alois Vašátko a jeho poslední let

23. června 2022 Druhý odboj

Dnes - 23. června 2022 - je to právě 80 let, když během bojového letu nad Lamanšským průlivem ztratilo československé letectvo jednoho ze svých nejúspěšnějších stíhacích pilotů a legendárního velitele Aloise Vašátka. 

Brigádní generál in memoriam Josef Pták (1894-1945)

11. ledna 2022 Druhý odboj

Josef Pták se narodil 7. srpna roku 1894 v Lubech u Klatov. Vyrůstal v selské rodině, vystudoval klatovské reálné gymnázium a ještě před narukováním do armády stihl čtyři semestry na Karlo-Ferdinandově univerzitě. 

Příběh Wellingtonu T2990 se uzavírá

04. ledna 2022 Druhý odboj

Večer 22. června 1941 poslalo britské Královské letectvo (RAF) opět své bombardéry nad německé přístavy - 27 strojů útočilo na Wilhelmshaven a 70 na Brémy. Tento cíl byl přidělen i devíti letounům Vickers Wellington československé 311. bombardovací perutě. Dva stroje ale Br...

Občan světa – Franta Bělský

04. ledna 2022 Různé

Když půl století po odhalení otevřeli v americkém Fultonu sochu Winstona Churchilla, nalezli v ní vzkaz od jejího autora: "Jsem Franta Bělský, sochař, narozením Čech, adoptovaný Británií a aspirující na to stát se občanem světa." Br. Bělský by v roce 2021 oslavil 100...

První manifestace

30. listopadu 2021 Různé

Československá obec legionářská má za sebou VI. manifestační sněm, který se již vepsal do její staleté historie. Vyvrcholením oslav jubilea byly akce pro širokou veřejnost, jež připadly na sobotu 4. září 2021. Datum však nebylo zvoleno náhodně. Vzhledem k pokračující ...

Podplukovník MUDr. Ludvík Klega (1888-1933)

15. září 2021 Různé

Svůj život zasvětil pomoci druhým. Léčil Srby a Černohorce v Balkánských válkách, jako šéflékař úderného praporu československých legií na Rusi zachraňoval bratry raněné v krutých bojích s bolševiky. Na rodném Ostravsku pak dopomohl svou usilovnou organizač...

Legionář a odbojář v taláru František Procházka

15. září 2021 Druhý odboj

V letošním roce si připomínáme padesáté výročí od úmrtí faráře Církve československé husitské Františka Procházky. Patřil mezi 130 duchovních této církve, kteří se různými formami zapojili do protinacistického odboje. Osm z nich za svůj vzdor vůči absolutní...

Nasazení Čechoslováků v operaci Pouštní bouře

21. dubna 2021 Různé

Ultimátum Rady bezpečnosti OSN v polovině ledna 1991 vypršelo a přítomnost spojenců v Perském zálivu vstoupila do své horké fáze. Ve tři hodiny ráno 17. ledna vyslali americké bombardéry F-117A Nighthawk laserem naváděné bomby na telekomunikační centrum v hlavním...