Prapor jednot ČsOL

Reprezentace spolků na veřejnosti má své tradice, do kterých bezesporu patří vyšívané prapory. Již od vzniku naší organizace tak vznikaly prapory, které byly většinou naprosto originální. Často s jasným odkazem na bojiště a s odkazem na roky, ve kterých zakladatelé našeho spolku bojovali za vznik samostatného státu.

Mnohokrát se na nás v uplynulých letech obracely jednoty, které chtěly pro svou jednotu používat prapor, ale neměli žádný k dispozici. Právě z toho důvodu se od roku 2013 zabývala Komise pro symboliku ČsOL studiem fotografií přibližně 25 známých provedení historických praporů našich jednot. Po několikaměsíční práci se komise usnesla na tom, že pokud je to možné, doporučuje současným jednotám vytvořit repliku původního praporu, ať se odkazuje na první nebo na druhý odboj. Tam kde to však možné není (není známá původního podoba) doporučila komise vytvoření nového praporu. Na zasedání Republikového výboru ČsOL konaném dne 23. srpna 2014 byla schválena podoba těchto praporů, které si mohou současné jednoty nechat vytvořit pro reprezentaci svých jednot.

Slavnost předání praporu jednoty Hloubětín Československé obce legionářské

Cílem komise bylo ujednotit vzhled současných praporů, ale zároveň dát dostatečný prostor pro lokální symboliku. Z tohoto důvodu má prapor dvě odlišné strany. Lícová strana je pro všechny jednoty stejná a krom jednotné lemovky, současného znaku ČsOL nese též letopočty 1914 – 1920 a 1938 – 1945 které jsou odděleny lipovou ratolestí. Na rubové straně je pak uveden název našeho spolku a konkrétní jednoty. Právě tato strana je určena pro přidání motivu, který by měl reflektovat jednotu jako takovou. Může to být znakem, ale také vhodným motivem s odkazem na tradici samotné jednoty. Právě tato strana by pak měla vždy před samotnou výrobou posouzena komisí pro symboliku.

Přestože se do dnešního dne zrealizoval pouze jeden prapor tohoto typu, pevně věříme, že se v budoucnu připojí i další jednoty a prapory naší organizace se stanou opět nedílnou součástí veřejných oslav či pietních akcí. S realizací při výrobě jsme Vám připraveni pomoci.

Za komisi pro symboliku br. Jiří Charfreitag


TECHNICKÝ POPIS PRAPORŮ

Rozměry: 

celková šířka x výška – 1080 x 900 mm

poměr šířky k délce praporu je 1,2:1

Popis praporu:

Podkladová látka krémový rips.

Na lícové straně uprostřed znak ČsOL 360 x 550 mm plně zavyšitý barevně dle barevné předlohy. 40 mm od okraje vlajky červená 15 mm široká linka nebo porta rámující celý list vlajky. Od ní 40 mm směrem ke středu modrá 15 mm široká linka (nebo porta) opět rámující celý list vlajky. Uprostřed mezi znakem a modrou linkou zprava i zleva znaku odvrácená zlatá generálská lipová ratolest (o šířce 123 mm), nad ní vlevo letopočet 1914 a pod ní 1920, vpravo nad ní letopočet 1938 a pod ní 1945 vyšitý v černé barvě. Odstup letopočtů od lipových ratolestí je 20 mm.

Rubová strana – opět podklad krémový vlajkový rips – se stejným rámováním červenou a modrou linkou 15 mm širokou. V horní části listu 40 mm od modré linky ve dvou řádcích černý nápis JEDNOTA ČESKOSLOVENSKÉ OBCE LEGIONÁŘSKÉ a v dolní části opět 40 mm od modré linky černý nápis s lokalizací regionu příslušné jednoty. Uprostřed mezi nápisy 40 mm od písma znak vztahující se k danému regionu příslušné jednoty (výška znaku 340 mm).

Nápisy na praporu jsou psány fontem Tyfa Text OT výška písma bez háčků a čárek je 40 mm.

Kolem listu krom žerďové části našita trikolora v národních barvách.

Upevnění praporu k žerdi:

Prapor je k žerdi upevněn látkovým tunelem ve stejné barvě jako list praporu. Šířka tunelu bude upřesněna dle žerdi. Na vrcholu žerdi je upevněn československý lev ve stříbrném provedení (lvy dodá ústředí ČsOL). 

Materiál:

  • základní podkladová látka – hedvábný vlajkový rips (směs polyesteru, bavlny a hedvábí)
  • výztužný materiál – vysrážené plátno – 100% bavlna
  • šicí nitě – PES
  • vyšívací nitě – viskóza
  • trikolorová kroucená šňůra